محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما
سرگرمی،داستان و حکایت

پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا

سایت سرگرمی،داستانهای جذاب

عاشق گردو باز

داستانک،داستانهای کوتاه

خواجة بخشنده و غلام وفادار

داستانهایليلي و مجنون

ليلي و مجنون

حکایت های مثنوی

حکایت جالب «گوشت و گربه»

حکایت های مثنوی,حکایت های مثنوی معنوی

حکایت جالب «شتر گاو و قوچ و يك دسته علف»

حکایت آموزنده خواجه بخشنده و غلام وفادار

حکایت آموزنده خواجه بخشنده و غلام وفادار

حکایت های مثنوی معنوی

حکایت«بی توجهی شاها به سپاهش»

حکایت های سعدی

حکایت کوتاه «دستگيريِ خرها»

داستانهای خواندنی

مور و قلم

داستاهای جذاب

حکایت «دوری از پرچانگی»

حکایت خواندنی با موضوع گاو شتر و قوچ و يك دسته علف کامل

حکایت خواندنی با موضوع گاو شتر و قوچ و يك دسته علف کامل

حکایت های مثنوی معنوی

زن بد كار و كفشدوز

حکایت جالب (خیال خام)

حکایت جالب (خیال خام)

حکایت زیبای مرد فانوس به دست

حکایت زیبای مرد فانوس به دست

حکایت زیبای بهلول شکم سیر را بخوانید

حکایت زیبای بهلول شکم سیر را بخوانید

    Page 1 of