محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما
کشفیات جدید علمی,کشفیات علم نجوم

کشف باکتری زنده در بدنه خارجی ایستگاه فضایی

تالارهای هرم جیزه,آشنایی با هرم جیزه

تالارهای پنهان در هرم بزرگ جیزه کشف شد

نخستین محصول سه چرخ یاماها,نخستین موتور سیکلت سه چرخه

موتور سیکلت سه چرخ اسپرت

کشف سیاره هایی مشابه زمین,سیاره فراخورشیدی

کشف سیاره های داشتن استعداد برای حیات

کشف ستاره های جدید,تصاویر ستارۀ سیاره خوار

کشف ستارۀ سیاره خوار

مقاومت دارویی باکتری ها در فضا,نقش باکتری ها در فضا

کشف مقاومت دارویی عجیب باکتری ها در فضا

خوشه ستاره‌ای پروین,تلسکوپ فضایی کپلر

کشف رازهای جدیدی از خوشۀ ستاره ای پروین

بررسی ژنتیکی خرس های آبی,جان سخت ترین جاندار زمین

کشف راز جان سخت ترین موجود جهان

کشف حیات اطراف ستارگان,منظومه سه ستاره جوان

کشف عنصر کلیدی حیات در اطراف ستاره های جوان

جدیدترین اکتشافات علم فیزیک, معرفی اکتشافات علم فیزیک

آشنایی با اکتشافات حیرت انگیز علم فیزیک

آشنایی با تالاموس,درباره تالاموس

دانشمندان نقش جدید تالاموس را کشف کردند

شغل های برای هوش مصنوعی,آشنایی با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی شما را بیکار می‌کند!

نخستین جهش­ های ژنی زندگی بشر, جهش­ های ژنی زندگی بشر

کشف نخستین جهش­ های ژنی زندگی بشر

دستگاهی برای صحبت کردن گیاهان,ساخت دستگاهی برای شنیدن صدای گیاهان

ساخت دستگاهی برای شنیدن درد دل گیاهان!

کشف کارکرد سلول های مغزی,سلول های مغزی

کشف جدید در خصوص چگونگی کارکرد سلول های مغزی

میکروب های روده انسان,جوامع پیچیدۀ میکروب های رودۀ انسان

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند

    Page 1 of