محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما

آموزش کامل خواندن نماز احتیاط

نماز احتیاط برای کسی هست که در هنگام نماز خود دچار شک میشود و سپس باید بعد از درود دادن نماز خود را ادامه دهد.کسى که نماز احتیاط بر او واجب ...

آموزش کامل خواندن نماز احتیاط

آموزش کامل خواندن نماز احتیاط

آموزش کامل خواندن نماز احتیاط

نماز احتیاط برای کسی هست که در هنگام نماز خود دچار شک میشود و سپس باید بعد از درود دادن نماز خود را ادامه دهد.کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد, بعد از درود نماز, باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیرة الاحرام بگوید و فقط “حمد” را بخواند و به رکوع و سجده رود.

 

نماز احتیاط را چطور میخوانند؟
همه ي مراجع: کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد, بعد از درود نماز, باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیرة الاحرام بگوید و فقط “حمد” را بخواند و به رکوع و سجده رود.

 

پس از سجده دوم, اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب هست, تشهد و درود دهد واگر دو رکعت بر او واجب هست, رکعت دوم را مثل رکعت اول انجام دهد و پس از تشهد, درود دهد.

 

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب “حمد” و حتى “بسم اللّه” آن را هم آهسته بگوید. در میان نماز اصلى و نماز احتیاط, کارى که نماز را باطل مى ‏کند, انجام ندهد.

 

منابع :
توضیح ‏المسائل مراجع, م 1215 و 1216: آیت‏ الله وحید, توضیح‏ المسائل, م 5 – 1224 و آیت ‏الله نورى, توضیح‏ المسائل, م 7 – 1216؛ دفتر آیت‏ الله خامنه‏ اى.

 

 

ارسال نظر :