محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما
اخبار,اخبار علمی,کره زمین

زمین معیار «قابل حیات بودن» نیست

اخبار,اخبار علمی,فضاپیمای چینی

فضاپیمای چینی در اقیانوس آرام فرود آمد

اخبار,اخبار علمی,زنبور عسل

آیا زنبور عسل می تواند اسرار مغز انسان را فاش سازد؟

 اخبارعلمی,خبرهای علمی , چهرۀ انسان کرومانیون

بازسازی چهرۀ انسان کرومانیون؛ دلیل وجود حفره در جمجمه کشف شد

اخبار,اخبار علمی,صحبت با موبایل در حین رانندگی

چرا در حین رانندگی با موبایل حرف می‌زنیم؟

اخبار,اخبار علمی,تاکسی پرنده

تاکسی پرنده ای برای رفع ترافیک و آلودگی شهرها

اخبار,اخبار علمی,اسپیس ایکس

اسپیس ایکس ۱۰ ماهواره به مدار زمین برد

اخبار,اخبار علمی,کره زمین

افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال ۲۱۰۰

اخبار,اخبار علمی,رادار مشابه پشه

ساخت رادار پر قدرت چینی که پرواز پشه ها را ردیابی می کند!

اخبار,اخبار علمی,کهکشان بدون ماده تاریک

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

اخبار,اخبار علمی,ربات

رباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد

اخبار,اخبار علمی,تنهایی

عوارض تنهایی حتی خطرناک تر از چاقی است

 اخبارعلمی ,خبرهای علمی ,زنبور عسل

کشف اسرار مغز انسان با کمک زنبور عسل

 اخبار علمی,خبرهای علمی, عضو جدید

عضو جدید در بدن انسان کشف شد

 اخبار علمی ,خبرهای علمی ,مدفوع فیل و گاو

تهیه کاغذ از مدفوع فیل و گاو

اخبار,اخبار علمی,اسکنر قابل حمل امواج مغز

اسکنر قابل حمل امواج مغز جایگزین ام آر آی می شود

    Page 1 of